Tanie-blachy.pl / Zwroty

Zwroty

Procedura zwrotu towaru

Aby dokonać zwrotu towaru należy poinformować o tym fakcie właściciela sklepu internetowego tanie-blachy.pl:

  • Hanbud sp. z o.o., ul. Brańska 153
  • 17-100 Bielsk Podlaski
  • E-mail: biuro@tanie-blachy.pl
  • Telefon: 605 431 444

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827025, NIP: 5432188243, REGON: 385461607 z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000.000,00 zł.

Formularz zwrotu towaru

Odstąpienie od umowy następuje na podstawie złożonego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane przez klienta pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres do doręczeń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tanie-blachy.pl

W celu złożenia oświadczenia sugerujemy skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczamy tutaj.

Adres do wysyłki zwracanego towaru

Klient dokonujący zwrotu towaru ponosi koszty wysyłki. Zwracany towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup należy przesłać na poniższy adres:

Hanbud sp. z o.o.
Ul. Brańska 153
17-100 Bielsk Podlaski

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrot płatności

Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez klienta w formularzu zwrotu towaru w ciągu 7 dni roboczych.

Sklep tanie-blachy.pl nie ponosi odpowiedzialności z powodu podania przez klienta nieprawidłowych danych w formularzu (dane adresowe i numer konta bankowego).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem towaru prosimy o kontakt telefoniczny: 605 431 444 lub e-mailowy: biuro@tanie-blachy.pl